PeekURL

Twitter-friendly video player. Sponsored by @24AheadDotCom

Laima Jansone, Olafs Okonovs - Zalktis. Vortex of living energy (Latvian kokle music)

Zalktis is an ancient symbol in Baltic mythology. It symbolizes continual changes and living energy. (You can see it here: http://www.draugiem.lv/laimajansone/gallery/?pid=251831673) Music: Laima Jansone, Video: Olafs Okonovs, Sound: [Mihails Medveģevs] Thanks for help to Aleksandrs Okonovs and Māris Kalve. Costume from www.linulade.lv. For contacts and other information: www.laimajansone.com/en/ © All Rights Reserved © Zalktis. Dzīvības enerģijas virpulis Zalktis ir viena no senākajām baltu zīmēm. Tas simbolizē dzīvības enerģiju, nemitīgas pārmaiņas, kā arī gudrību. (Simbolu skatīt šiet: http://www.draugiem.lv/laimajansone/gallery/?pid=251831673) Mūzika: Laima Jansone, Video: Olafs Okonovs, Skaņa: [Mihails Medveģevs] Paldies arī Aleksandram Okonovam un Mārim Kalvem. Tērps no www.linulade.lv. Atsevišķs audio fails klausāms šeit: www.draugiem.lv/laimajansone Saziņai un kontaktiem: www.laimajansone.com ©Visas autortiesības aizstāvētas Romas konvencijas noteiktajā kārtībā © Materiāla pārveidošana un tālākizmantošana nesaskaņojot ar autoriem nav atļauta. © Vairāki video redzamie spēles elementi patentēti. ©

video image